0898 366 199

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S1

678,000,000

HYUNDAI
Mighty EX8 GTS1
  • Xe tải 7 Tấn
  • Xe tải Hyundai
Xe tải 7 Tấn
6,980 x 2,200 x 2,380mm
5300 x 2100 x 2090mm
9990 Kg
LR Việt Nam
.
.
.
.