0898 366 199

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2

697,000,000

HYUNDAI
Mighty EX8 GTS2
  • Xe tải 7 Tấn
  • Xe tải Hyundai
Xe tải 7 Tấn
Xe tải thùng
6980 x 2200 x 2380mm
5300 x 2100 x 2090mm
11000 Kg
LR Việt Nam
.
.
.
.