0898 366 199

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL

715,000,000

HYUNDAI
Mighy EX8 GTL
  • Xe tải 7 Tấn
  • Xe tải Hyundai
Xe tải 7 Tấn
Xe tải thùng
7.730 x 2.255 x 3.180mm
5.840 x 2.110 x 2.090mm
11.000 Kg
LR Việt Nam
.
.
.
.